logo.png
Ë
 

4 อันดับฟีเจอร์ ที่ให้ประโยชน์กับธุรกิจอีคอมเมิร์ซและรีเทลของคุณ ! “คุณทราบหรือไม่ว่ามีลูกค้าจำนวนเท่าใดที่คุณต้องสูญเสียไปจากการยกเลิกการซื้อของบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของคุณ?” การยกเลิกการซื้อของบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ สามารถอธิบายถึงสถานการณ์ที่ผู้ใช้ออนไลน์เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์และออกจากหน้านั้นก่อนที่จะทำการซื้อสินค้าที่พวกเขาใส่ไว้ในรถเข็น ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการเช็คเอาต์ หลังจากลูกค้าเข้าถึงขั้นตอนการทำธุรกรรมการจ่ายเงิน จากการวิจัยของ Baymard พบว่ามีการยกเลิกการซื้อของบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซมากถึง 41% เนื่องจากกระบวนการเช็คเอาต์ของเว็ปอีคอมเมิร์ซส่วนใหญ่ไม่มีประสิทธิภาพขาดคุณสมบัติที่สำคัญๆไป เช่น การป้อนหรือเติมข้อความอัตโนมัติของที่อยู่ ดังนั้นสิ่งนี้จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้จำนวนการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อกระบวนการชำระเงินหรือทำธุรกรรมการซื้อของอีคอมเมิร์ซและอุตสาหกรรมค้าปลีกนั้นจำเป็นต้องมีแพลตฟอร์ม Google Maps ให้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น!

Read More

Top 4 features to benefit your eCommerce and retails! “Did you know how many customers you lost from shopping cart abandonment on your Ecommerce website?”Shopping cart abandonment can be described a situation that online users visit website and leave that page before completing the purchase of items they inserted into carts. This mostly occurred during the checkout process after customer accessed to the purchase transaction. According to Baymard research, there are     41 percent of shopping cart abandonment. On account of inefficient checkout processes lacking important features such as, address autocomplete and auto fill. The number of order cancellations then rose up.   To increase customer retention and customer satisfaction toward checkout process or accomplish their purchase transaction, Ecommerce and retail industries need Google Maps Platform comes to play a role! 

Read More

4 อันดับฟีเจอร์ ที่ Google Maps APIs ช่วยปรับปรุงธุรกิจบริการจัดส่งสินค้าของคุณได้อย่างไม่น่าเชื่อ “คุณรู้หรือไม่ว่า Google Maps Platform สามารถช่วยคุณบริหารจัดการขนส่งและบริการจัดส่งตามความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วที่สุดอย่างไร….?” Google Maps Platform ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีอิทธิพลต่อผู้คน สามารถช่วยปรับปรุงการบริการการขนส่งและจัดส่งสินค้าในช่วงสุดท้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งทั้งหมด และด้วยวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ในสมัยนี้มักให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายในชีวิต รวมถึง ความรวดเร็วในการบริการ นับเป็นสิ่งที่สำคัญและมีผลกับความพึงพอใจของคนสมัยนี้เป็นอย่างมาก ดังนั้นเป็นเหตุให้บริษัทขนส่งหลายแห่งในเอเชียแปซิฟิกหันมาให้ความสำคัญกับการบริการขนส่งและจัดส่งสินค้าในช่วงสุดท้าย โดยนำเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้บน Google Maps Platform เพื่อช่วยสร้างเส้นทางที่เร็วที่สุดให้กับคนขับรถไปถึงบ้านของลูกค้า  เรามาดูกันว่า Google Maps Platform สามารถให้บริการโซลูชั่นที่ดีที่สุดให้กับธุรกิจของคุณได้อย่างไร!

Read More

TOP 4 features Google Maps APIs incredibly improve your delivery business “Did you know how google maps can help to provide the fastest on-demand delivery service... ?”  Advanced technology has played a drastic role in people's lives. Traveling and navigating have become so easy with a simple touch when Map and technologies combined. Like Google maps platform which has been influencing everyone on a daily basis. This article will point out the 4 top features on how Google Maps Platform can enhance your last mile delivery services business. Building a new ecosystem for your industries and increases logistics efficiency as a whole. Everyone attaches much weight to life convenience as well as expect fast responses.Hence, several Asia-Pacific companies emphasize on last-mile delivery service tapping into the cloud technology by using Google Maps Platform to create the fastest routes for the drivers to the customer’s houses. 

Read More

Top 5 things how Google Maps platform could provide the best solutions for your industry! “Have you ever wonder why your real estate companies should have Google Maps Platform on your real estate site?” To enhance customer experience with your real estate companies, interactive maps should be used on your real estate site to meet your customer’s needs. You can implement Google Maps API on your website in order to facilitate customers browsing and searching your listings and the boundaries of communities they would love.

Read More