Customer Story | CARSOME ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานโดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบ Hybrid บนแพลตฟอร์มเพียงหนึ่งเดียว

Customer Story | CARSOME ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานโดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบ Hybrid บนแพลตฟอร์มเพียงหนึ่งเดียว

CARSOME: ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานโดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบ Hybrid บนแพลตฟอร์มเพียงหนึ่งเดียว


“ฉันรัก Workplace from Meta มาก มันทำให้การจัดระเบียบและการสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆเป็นไปได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้พนักงานของเรามีส่วนร่วมมากขึ้น และยังส่งเสริมการสร้างชุมชนหลายภูมิภาคของเราด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่องส่วนตัวของเราก็มีเสียงรบกวนน้อยลงเช่นกัน”
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการผลิตภัณฑ์, CARSOME

Carsoem x WP x GoPomelo

CARSOME แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสำหรับรถยนต์มือสองครบวงจรชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีสาขาอยู่ในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย และสิงคโปร์ บริษัทให้บริการครบวงจรแก่ผู้บริโภค ตั้งแต่การตรวจสอบรถยนต์ การโอนกรรมสิทธิ์ ไปจนถึงการจัดหาเงินทุน โดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้บริการที่เชื่อถือได้ สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อกระตุ้นการเติบโต พวกเขาได้ขยายทีมทั่ว APAC เป็นจำนวนกว่า 4,000+ คนในเวลาภายในหนึ่งปี

ด้วยความนิยมของการใช้ Workplace from Meta ถูกแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวาง บริษัทรู้ดีว่าต้องส่งเสริมให้พนักงานทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทำในสิ่งที่พวกเขาทำอยู่ต่อไป นั่นคือการสื่อสารระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกแผนก ซึ่งทำได้โดยการสร้างกรุ๊ปบน Workplace ซึ่งจะช่วยให้การสื่อสารราบรื่นขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการประกาศสำคัญต่างๆ นอกจากนี้ยังช่วยให้พวกเขาสามารถโต้ตอบกับพนักงานได้ง่ายขึ้นและเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

เพื่อให้พนักงานกว่า 4,000 คนทั่ว APAC รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอย่างแท้จริง CARSOME จำเป็นต้องทำให้แน่ใจว่าพวกเขามีแพลตฟอร์มเดียวในการให้พนักงานได้ส่วนร่วมพร้อมกัน ซึ่ง Workplace from Meta ถือเป็นเครื่องมือตอบโจทย์ความต้องการนั้นได้ การนำ Workplace from Meta เข้ามาใช้ มีส่วนช่วยให้บริษัทสร้างวัฒนธรรมในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและกลายเป็นแบรนด์ที่บริษัทต้องการมาตลอดนั่นคือการที่พนักงานสามารถเชื่อมต่อได้อย่างแท้จริง

Workplace from Meta สามารถช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานได้อย่างไร

  • การสื่อสารระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกแผนกมีความคล่องตัวมากขึ้นด้วยประสิทธิภาพการสื่อสารที่ดีขึ้นผ่านการใช้ Workplace Groups และ Chat
  • ประกาศสำคัญต่างๆได้ถูกเผยแพร่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งสามารถติดตามผลได้และประสิทธิภาพที่ตามมาก็เพิ่มขึ้น
  • กระบวนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ CARSOME เป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากพนักงานเข้าใหม่สามารถเข้าถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
  • พนักงานได้รับการสนับสนุนให้มีความสนุกสนานมากขึ้นผ่านการมีปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องบน Workplace from Meta

บริษัท GoPomelo มีส่วนช่วยให้ CARSOME ได้เริ้มใช้งาน Workplace from Meta ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

GoPomelo ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับทีม CARSOME ในการเริ่มต้นใช้งาน Workplace ให้กับทั้งองค์กรได้สำเร็จ ด้วยบริการในการ Integrate และการปรับใช้งาน ทาง GoPomelo ช่วยทำให้ CARSOME มั่นใจได้ว่าการเข้าถึงของผู้ใช้และการทำงานร่วมกันในองค์กรจะเป็นไปอย่างราบรื่น และด้วยโปรแกรมการสื่อสารและการเปิดใช้งานแบบกำหนดเองของทาง GoPomelo ช่วยทำให้ CARSOME มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนสามารถใช้งาน Workplace from Meta ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ดียิ่งขึ้น การใช้งานนี้ช่วยขจัดความท้าทายในการมีส่วนร่วมของพนักงาน และช่วยให้ทีมของ CARSOME มีพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อกันมากขึ้นบนแพลตฟอร์มเพียงหนึ่งเดียว

 

Learn more about Workplace from Meta!