Customer Story | SABINA เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการสื่อสารภายในองค์กรด้วย Asana Workflow Management

Customer Story | SABINA เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการสื่อสารภายในองค์กรด้วย Asana Workflow Management

SABINA: เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการสื่อสารภายในองค์กรด้วย Asana Workflow Management


การนำระบบการจัดการเวิร์กโฟลว์ของ Asana  เข้ามาใช้ในองค์กรสามารถทำให้เกิดการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดแก่องค์กร ตั้งแต่การติดตามโครงการ การทำงานร่วมกันระหว่างทีม รวมไปถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้น

ในภาวะที่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการดำเนินงานจึงถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรในการสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาด ซึ่งระบบการจัดการเวิร์กโฟลว์ก็ได้กลายมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่ช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน ติดตามความคืบหน้าของงาน และปรับปรุงการทำงานร่วมกัน และ Asana เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและงานที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย และได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้บริษัทต่างๆ บรรลุเป้าหมายเหล่านี้

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชุดชั้นในสตรีชั้นนำในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 บริษัทผลิตสินค้าครอบคลุมทุกกลุ่มวัยในทุกระดับราคาที่ตลาดต้องการ อีกทั้งยังเป็นผู้นำแฟชั่นและฟังก์ชั่น ไปพร้อมๆ กัน ด้วยช่องทางการจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ผ่านทุกช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และออนไลน์ ทั้งยังขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งภูมิภาคอื่นของโลก นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ผลิตชุดชั้นในให้กับแบรนด์ชุดชั้นในชั้นนำในต่างประเทศ 

ซาบีน่า ถือเป็นบริษัทที่มีการเติบโตและขยายฐานทางธุรกิจออยู่ย่างต่อเนื่อง จึงไม่แปลกที่ทางองค์กรจะตระหนักถึงความจำเป็นของระบบการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับความคล่องตัวในการดำเนินงานและได้มาตรฐานในแผนกต่างๆ และสถานที่ต่างๆ ซึ่งก่อนที่จะนำ Asana มาใช้ บริษัทยังขาดเครื่องมือการจัดการโครงการส่วนกลางในการติดตามงาน ซึ่งทำให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันเป็นไปได้ยาก

เพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ ทีมงาน GoPomelo ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทาง ซาบีน่า ในการเริ่มต้นนำระบบการจัดการเวิร์กโฟลว์ของ Asana มาใช้ภายในองค์กร ทาง ซานีน่า เริ่มใช้ Asana ในการมอบหมายงานให้กับสมาชิกแต่ละทีมโดยเฉพาะ กำหนด Deadline และติดตามความคืบหน้าของแต่ละโปรเจกต์ได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้ทุกคนในทีมทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนพร้อมยังสร้างความโปร่งใสในการจัดการโครงการอีกด้วย

Asana ได้เข้ามาช่วยส่งเสริมวิถีการทำงานร่วมกันและการสื่อสารภายในองค์กรของ  ซาบีน่า ได้อย่างไร

การนำระบบการจัดการเวิร์กโฟลว์ของ Asana  เข้ามาใช้ในองค์กรสามารถทำให้เกิดการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดแก่องค์กร ตั้งแต่การติดตามโครงการ การทำงานร่วมกันระหว่างทีม รวมไปถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้น

  • ปัญหาคอขวดในกระบวนการทำงานได้รับการแก้ไข ส่งผลให้โครงการเสร็จตรงเวลาและมีมาตรฐานสูง
  • ทลายการทำงานแบบไซโลที่ขัดขวางการสื่อสารและการประสานงานในอดีต และปรับปรุงการสื่อสารและการประสานงานระหว่างแผนก
  • มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเวิร์กโฟลว์ของบริษัท ช่วยให้พวกเขาติดตามความคืบหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
  • ลดจำนวนการส่งอีเมลไปมาและการประชุมที่ไม่จำเป็นลงได้เนื่องจากพนักงานสามารถแชร์การอัปเดต ไฟล์ และคำติชมภายในแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดาย 

บริษัท GoPomelo มีส่วนช่วยให้ ซาบีน่า  ได้เริ่มใช้งาน Asana ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

GoPomelo ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับทีม ซาบีน่า  ในการเริ่มต้นใช้งาน Asana กับทั้งองค์กรได้สำเร็จ โดการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับทางทีม ซาบีน่า เพื่อทำความเข้าใจข้อกำหนดและเวิร์กโฟลว์เฉพาะของบริษัท และปรับแต่งระบบให้ตอบโจทย์ความต้องการ

การใช้งานที่ง่ายดายยังช่วยลดการหยุดชะงักของการดำเนินงานในแต่ละวันของบริษัท ทำให้ทีมสามารถเปลี่ยนไปใช้ระบบใหม่ได้อย่างราบรื่น ซึ่งความเรียบง่ายของอินเทอร์เฟซและคุณสมบัติต่างๆ ของ Asana นี้เองทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างแผนกต่างๆ ดีขึ้น ทลายการทำงานแบบไซโลที่ขัดขวางการสื่อสารและการประสานงานในอดีต และช่วยให้ทีมสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถของระบบได้อย่างเต็มที่