6 ทักษะสำคัญในการทำงานที่จะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จในปี 2030 | GoPomelo

6 ทักษะสำคัญในการทำงานที่จะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จในปี 2030 | GoPomelo

เตรียมความพร้อมสู่การทำงานในอนาคต


6 ทักษะสำคัญในการทำงานที่จะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จในปี 2030

เมื่อเราก้าวเข้าสู่ปี 2030 ลักษณะของงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเราไปโดยสิ้นเชิง และแนวโน้มนี้จะยังคงดำเนินต่อไป บทความนี้จะมาเจาะลึกถึงทักษะหลักที่จำเป็นต่อการเติบโตในการทำงานในอนาคต

ตามรายงานของ McKinsey กล่าวไว้ว่า “ทักษะอารมณ์และสังคมและทักษะทางปัญญา” จะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการทำงานในอนาคต อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่แค่การมีทักษะเหล่านี้เท่านั้น ทัศนคติก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน ซึ่งหมายความว่าวิธีที่พนักงานเข้าถึงงานของพวกเขาและความเต็มใจที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ จะมีความสำคัญพอ ๆ กับทักษะที่กล่าวไปข้างต้น

นี่คือ 6 ทักษะสำคัญในการทำงานที่จะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จในอนาคต

ทักษะด้านดิจิทัล

เมื่อเรากำลังก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานจะต้องมีทักษะในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ตั้งแต่ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานไปจนถึงทักษะขั้นสูง เช่น การจัดการผลิตภัณฑ์ดิจิทัลและการออกแบบ UX ด้วยจังหวะของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีสัญญาณของการชะลอตัว สิ่งสำคัญคือต้องสานต่อความสามารถทางดิจิทัลผ่านการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ทักษะการสื่อสาร

ในโลกที่เราสื่อสารผ่านหลายช่องทางและในสถานที่ต่างๆกัน ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะมีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งหมายถึงการฝึกฝนทักษะทั้งการเขียนและการพูด และต้องมีความชัดเจน รัดกุม และปราศจากศัพท์แสง การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพคือกระบวนการสื่อสารทั้งสองทางที่ต้องใช้ความสามารถในการฟังและแบ่งปันข้อมูล

ทักษะด้านความคิด

ความสามารถในการคิด เรียนรู้ และปรับตัวเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในการทำงานในอนาคต ซึ่งหมายถึงความคิดสร้างสรรค์และความยืดหยุ่นในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง และเป็นผู้ที่สามารถปรับตัวได้เมื่อมีโอกาสหรืออุปสรรคเกิดขึ้น การส่งเสริมทักษะ Growth Mindset และการเข้าใจสถานการณ์ด้วยตนเองสามารถช่วยพัฒนาความคล่องตัวด้านความคิดได้

ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์

ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้น ความสามารถในการประเมิน กรอง และวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ การคิดเชิงวิพากษ์เป็นสิ่งจำเป็นในสถานการณ์ที่ต้องใช้การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ การแก้ปัญหา การจัดการเวลา และการวางแผน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกย่อยข้อมูลอย่างเข้มงวดเพื่อวางรากฐานสำหรับความก้าวหน้าและนวัตกรรม

ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล

การทำงานจากระยะไกลมีประโยชน์อย่างงมากมาย แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวได้เช่นกัน ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การทำงานร่วมกัน การสื่อสาร และการเอาใจใส่ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและความรู้สึกมีส่วนร่วมในการทำงานระยะไกล กษะเหล่านี้มีความสำคัญต่อการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งและการให้และรับคำติชม

ทักษะการจัดการจนเอง

ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจในตนเอง ควบคุมตนเอง และตระหนักในตนเองจะมีความสำคัญมากขึ้นในอนาคตของการทำงาน การจัดการตนเองต้องใช้ความฉลาดทางอารมณ์และความสามารถในการจัดการและเข้าใจอารมณ์ สิ่งนี้นำไปสู่ความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับการตัดสินใจ ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และความสามารถในการกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น

อนาคตของการทำงานกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสิ่งสำคัญคือต้องระบุทักษะที่จะมีค่ามากที่สุดในเทรนด์การทำงานแบบใหม่นี้ ทักษะอารมณ์และสังคมและทักษะทางปัญญาจะก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมาก อย่างไรก็ตาม มันก็สำคัญที่พนักงานจะเข้ามาทำงานด้วยทัศนคติที่เหมาะสมและพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวกับความท้าทายใหม่ๆ โดยการพัฒนาทักษะ 6 ด้านหลักเหล่านี้พนักงานจะสามารถเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับความสำเร็จในอนาคตของการทำงานได้

Learn more about Workplace from Meta!


Sources: https://www.workplace.com/blog/future-work-skills