Customer Story | OpenDurian ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและลดขั้นตอนในการทำงานด้วย Asana

Customer Story | OpenDurian ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและลดขั้นตอนในการทำงานด้วย Asana

OpenDurian ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและลดขั้นตอนในการทำงานด้วย Asana 


เส้นทางการใช้งาน Asana ของ OpenDurian แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่จากเครื่องมือการจัดการโครงการและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพียงเครื่องมือเดียว

ในภาวะที่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและความคล่องตัวทางการทำงานสา่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรเป็นอย่างมาก องค์กรที่เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาอย่าง OpenDurian ก็ได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะก้าวผ่านความท้าทายด้านการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน โดยการนำเครื่องมือการจัดการโครงการและงานอย่าง Asana นำมาปรับใช้ภายในองค์กร ส่งผลให้ OpenDurian ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน ช่วยลดขั้นตอนในการทำงานพร้อมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

บริษัท โอเพ่นดูเรียน จำกัด หรือ OpenDurian เป็นองค์กรนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2559 โดยมีจุดประสงค์ที่จะพยายามลดช่องว่างในระบบการศึกษาโดยการให้บริการโซลูชั่นการศึกษาออนไลน์  OpenDurian ให้บริการคอร์สเรียนอนไลน์ที่ครอบคลุมทุกแขนงวิชา ซึ่งคอร์สออนไลน์เหล่านี้ถูกออกแบบให้สามารถโต้ตอบได้ ทำให้ผู้เรียนรู้สึกมีส่วนร่วม และเข้าถึงได้สำหรับผู้เรียนทุกระดับ

เนื่องจากลักษณะการทำงานขององค์กรเป็นแบบกึ่งเทคนิคอล หรือ Semi-technical เลยส่งผลให้ OpenDurian ประสบปัญหาด้านการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างทีมไอทีกับทีมฝ่ายขาย นอกจากนี้ การส่งผ่านโปรเจกต์งานระหว่างแผนกต่างๆ นอกจากนี้ การส่งผ่านโปรเจกต์งานระหว่างแผนกต่างๆ เป็นกระบวนการที่ราบรื่น อีกทั้งการใช้เครื่องมือการจัดการโครงการที่หลากหลายส่งผลให้ข้อมูลต่างๆถูกจัดเก็บกระจัดกระจายคนละที่  ซึ่งส่งผลให้ผู้จัดขาดความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสมาชิกในทีม บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยผสมผสานแนวทางที่อิงตามแนวคิด Impact-based/matrix-based เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กรโดยรวม

เพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ OpenDurian ตัดสินใจนำ Asana เข้ามาใช้ โดยเริ่มแรมทางองค์กรได้ทดลองใช้กับพนักงานเพียง 15 คนก่อน แต่หลังจากที่เห็นผลลัพธ์ในการช่วยปรับปรุงระบบการทำงานและการสื่อสารภายใน OpenDurian จึงตัดสินใจขยายขนาดการใช้งานให้ครอบคลุมผู้ใช้ทั้งหมด 175 คนในบริษัท OpenDurian ใช้เวลาประมาณ 6 เดือนในการปรับใช้และทำความคุ้นเคยกับ Asana เพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงจะราบรื่นและเพิ่มประโยชน์ของเครื่องมือให้ได้มากที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีเพื่อลดการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นจากนำระบบใหม่เข้ามาใช้


Asana ได้เข้ามาช่วยส่งเสริมวิถีการทำงานร่วมกันและการสื่อสารภายในองค์กรของ OpenDurian ได้อย่างไร


ด้วยการปรับใช้ Asana ที่ประสบความสำเร็จทั่วทั้งองค์กรส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนภายในองค์กร ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งและการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก:

  • ผู้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของทีมมากขึ้น ส่งผลให้สามารถจัดสรรงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการสื่อสารที่ไม่จำเป็นลงได้ 
  • ทุกคนเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบชัดเจนยิ่งขึ้น ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิผลมากขึ้น
  • ประหยัดเวลาในการทำงานได้ 383 วันด้วยเวิร์กโฟลว์ที่คล่องตัวและลดเวลาในการจัดการโครงการ
  • วัฒนธรรมองค์กรที่ได้รับการปรับปรุงโดยเน้นที่ผลกระทบและความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นผลมาจากแนวคิด Impact-based/matrix-based
  • ปรับปรุงการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างทีม ส่งเสริมความสามัคคีและความร่วมมือที่มากขึ้น

เส้นทางการใช้งาน Asana ของ OpenDurian แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่จากเครื่องมือการจัดการโครงการและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพียงเครื่องมือเดียว

หากคุณกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านการสื่อสารและการทำงานร่วมกันภายในองค์กรของคุณ ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแล้ว เริ่มปฏิวัติกระบวนการทำงานและเพิ่มศักยภาพให้กับทีมของคุณด้วยเครื่องมือที่พวกเขาต้องการเพื่อความสำเร็จยั่งยืน

Learn more about Asana