GoPomelo ร่วมงาน Ignitor: Journey to Hyper Automation Event แสดงศักยภาพการทำ Automation ด้วย Workato

GoPomelo ร่วมงาน Ignitor: Journey to Hyper Automation Event แสดงศักยภาพการทำ Automation ด้วย Workato

GoPomelo ร่วมงาน Ignitor: Journey to Hyper Automation Event แสดงศักยภาพการทำ Automation ด้วย Workato

“ผมคิดว่า ณ วันนี้ วิธีการทำงาน วิธีคิดและ tools ต่างๆ ตอนนี้มันเปลี่ยนไปมากแล้ว อย่างหลาย ๆ ท่านถ้าไม่ได้ on site อยู่ที่โรงงานก็สามารถที่จะ work from anywhere ได้ เวลามันเป็นแบบนั้นแล้ว สิ่งต่าง ๆ ที่มันเกิดขึ้นก็คือเราจะทำยังไงให้วิธีการทำงานของเรามัน smooth มากขึ้น” กล่าวโดย คุณดุสิต ชัยรัตน์ Corporate Innovation Director

1-Oct-11-2022-06-27-55-59-AM

GoPomelo เข้าร่วมงาน Tech Showcase ที่งาน Ignitor: Journey to Hyper Automation ที่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG 

ภายในงาน Hyper-Automation ได้รวบรวมผู้ให้บริการโซลูชันสำหรับการสร้าง automation เพื่อนำเสนอโซลูชันให้กับหน่วยงานภายใน หรือบริษัทย่อยของ SCG เพื่อหาโซลูชันที่ตอบโจทย์และเหมาะสมกับธุรกิจของพวกเขามากที่สุด

อ้างอิงจาก Gartner การทำ Hyper Automation เป็นแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีระเบียบวินัย ซึ่งองค์กรมักใช้ในการระบุ ตรวจสอบ และทำให้กระบวนการทางธุรกิจและไอทีเป็นไปโดยอัตโนมัติให้ได้มากที่สุด Hyper Automation จึงเป็นการผสานการใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ หรือแพลตฟอร์มที่หลากหลาย

คุณดุสิต ชัยรัตน์ Corporate Innovation Director กล่าวขณะเปิดงานว่า “ผมคิดว่า ณ วันนี้ วิธีการทำงาน วิธีคิดและ tools ต่างๆ ตอนนี้มันเปลี่ยนไปมากแล้ว อย่างหลาย ๆ ท่านถ้าไม่ได้ on site อยู่ที่โรงงานก็สามารถที่จะ work from anywhere ได้ เวลามันเป็นแบบนั้นแล้ว สิ่งต่าง ๆ ที่มันเกิดขึ้นก็คือเราจะทำยังไงให้วิธีการทำงานของเรามัน smooth มากขึ้น”

คุณดุสิตยังได้กล่าวถึงวิธีการทำงานที่ต้องผ่านขั้นตอนหรือกระบวนการมากมายก่อนที่จะสามารถส่งมอบงานต่าง ๆ ให้กับลูกค้า จึงคิดว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่ดีของทางองค์กร เพื่อทำการทบทวนว่าในแต่ละกระบวนการนั้น ๆ สามารถเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าได้หรือไม่ และเพื่อทำการศึกษาโซลูชัน ที่สามารถเข้ามาช่วยพัฒนาองค์กรได้

GoPomelo ในฐานะพาร์ทเนอร์ของ Workato ได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน และบรรยายในหัวข้อ Thinking with Hyper-Automation: How to Turn Problems into Hyper-Automation Opportunities

แล้ว Workato คืออะไร?

Workato เป็นผู้นำด้านระบบอัตโนมัติขององค์กร Workato ช่วยให้องค์กรเพิ่มความเร็วและความแม่นยำของการดำเนินงาน โดยทำให้กระบวนการทางธุรกิจทั่วไปเป็นไปโดยอัตโนมัติ Workato สร้างขึ้นบนพื้นฐานของการผสานรวมเพื่อส่งมอบการทำงานอัตโนมัติในขนาดต่าง ๆ ผ่านข้อมูล แอปพลิเคชัน และทีม แพลตฟอร์ม low-code หรือ no-code ของ Workato ช่วยให้ผู้สร้างในสายธุรกิจต่าง ๆ เช่น ฝ่ายบุคคุล การเงิน และการตลาดสามารถออกแบบระบบอัตโนมัติร่วมกับ IT เพื่อให้แน่ใจว่าการรักษาความปลอดภัยและการกำกับดูแลจะไม่ถูกบุกรุก

5-Oct-11-2022-07-00-00-98-AMคุณศรายุทธ อุตสาคู Director of Cloud Engineering จาก GoPomelo กล่าวว่า “ผมเข้าใจว่า ทุก ๆ ท่านไม่ว่าจะทำงานในองค์กรระดับไหน เวลาเราทำงานไม่ว่าจะเป็น HR Sales Markeing Inventory ต่าง ๆ มักจะต้องมีระบบไอทีเข้ามาช่วย ผมเชื่อว่าไม่มีองค์กรไหนที่ดำเนินธุรกิจแล้วบอกว่าเราจะไม่ใช้ระบบไอทีเลย ดังนั้นทุก ๆ ธุรกิจและกระบวรการต่าง ๆ จึงมีการระบบไอทีจึงถูกนำเข้ามาใช้งาน

Workato เห็นว่า ถ้าเรามีระบบเยอะมากขนาดนั้น อาจจะทำให้เกิด silo data ได้ ในเมื่อเอาโซลูชันหรือซอฟต์แวร์ เข้ามาใช้งานต่างแผนกกัน ต่างจุดประสงค์กัน แต่ละแผนกก็ใช้โซลูชันที่แตกต่างกัน ทำให้เราไม่สามารถจบงานใน single portal ได้ Workato จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเล็ก ๆ แต่เกิดขึ้นเยอะ ทุกวัน อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็ก ๆ แต่ถ้าเรามานับดูรวมทั้งปีจะพบว่าเราเสียเวลาจำนวนมากไปกับเรื่องเล็ก ๆ พวกนี้”

GoPomelo ร่วมกับ Workato สามารถช่วยนำการสร้างระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยองค์กรของท่าน เพื่อลดความซับซ้อน ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ ซึ่งนำมาสู่ความถูกต้องและประสิทธิภาพการทำงานอย่างเหนือชั้น

 

Contact us for Workato Demo!