การติดต่อและการทำงานจากที่บ้านในช่วงเวลาวิกฤต

การติดต่อและการทำงานจากที่บ้านในช่วงเวลาวิกฤต

เนื่องด้วยสถานการ์โรคไวรัส COVID-19 ทำให้บริษัทต่างๆเริ่มหันมาสนใจการทำงานจากที่บ้านมากยิ่งขึ้น
ซึ่งการทำงานในรูปแบบนี้ก็มีความท้าทายอยู่อย่างมากในการกระตุ้นให้พนักงานยังคงสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้จะไม่สามารถทำงานร่วมกันในสถานที่เดียวกันได้

การทำงานจากที่บ้านไม่ได้ท้าทายในเรื่องของประสิทธิภาพงานอย่างเดียว แต่ยังท้าท้ายในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กร และการดำเนินงานของธุรกิจอีกด้วย สิ่งสำคัญที่สุดที่องค์กรควรคำนึงถึงคือ การทำงานจากที่บ้านนั้นอาจทำให้พนักงานรู้สึกถึงความโดดเดี่ยว เนื่องจากการสื่อสารที่ลดลงจากการไม่ได้พบกัน

GoPomelo นำเทคโนโลยี Cloud เข้ามาช่วยให้การทำงานมาโดยตลอด จึงไม่ใช่เรื่องที่แปลกหรือท้าทายสำหรับ GoPomelo ด้วยวัฒนธรรมขององค์กรที่นำ Workplace from Facebook เข้ามาใช้ในการสื่อสารภายในองค์กรกับพนักงานทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และ Workplace From Facebook ยังสามารถทำให้เราทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพได้ทุกที่ทุกเวลา

การเริ่มต้นทำงานจากที่บ้านหรือสถานที่อื่นๆ

สิ่งแรกที่ควรทำในการทำงานจากที่บ้านนั่นคือการหาเครื่องมือที่ทุกคนในองค์กรสามารถทำงานด้วยกันได้และมีระบบความปลอดภัยในการรักษาข้อมมูลขององค์กรอย่างสูงสุด Workplace from Facebook มีฟีเจอร์และหน้าตาที่ทุกคนคุ้นเคยเป็นอย่างดี จึงไม่ได้เป็นเรื่องยากของพนักงานที่จะนำ Workplace เข้ามาใช้ในการทำงาน

ที่ GoPomelo เราใช้ Workplace from Facebook สำหรับ:

 • การประกาศข่าวสารที่สำคัญขององค์กร
 • การตรวจสอบความปลอดภัยช่วงวิกฤต
 • การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร
 • การจัดการงานในแต่ละวัน
 • คุยแชท และคุยสื่อสารทางวีดีโอ
 • แชทบอตโต้ตอบอัตโนมัติ
 • Town Hall Meetings

Workplace from Facebook สามารถ integrate ร่วมกับ G Suite ทำให้การทำงานง่ายมากยิ่งขึ้นโดยผู้ใช้งานไม่ต้องจำรหัสผ่านหลายๆรหัสหรืออัพเดตข้อมูลของผู้ใช้งานอีกครั้ง เนื่องจากการจัดการผ่านเพียงแหล่งเดียว และ ผู้ใช้งานยังสามารถแชร์เอกสารบน Google Drive กับผู้ใช้งานอื่นๆบน Workplace ได้อี กด้วย

การสร้างกลุ่มบน Workplace from Facebook สามารถทำให้พนักงานทำงานใกล้ชิดกันมากขึ้น มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและทดแทนการทำงานแบบเดิม ตัวอย่างเช่น สามารถทำ Live Video บน Workplace แทนการทำ Townhall meeting, อัพเดทข่าวสารในทีม เป็นต้น

ขั้นตอนต่อไปคือ การกำหนดเป้าหมายขององค์กรในการใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อจะเข้าใจในหัวข้อต่อไปนี้ 1) Workplace from facebook จะตรงกับความต้องการขององค์กรหรือไม่ 2) ปัจจุบันเครื่องมือสื่อสารที่องค์กรของคุณใช้ในการทำงานนั้นสามารถตอบโจทย์ในการทำงานของพนักงานทุกคนในองค์กรหรือไม่

การเชื่อมต่ออย่างสูงสุด

การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการทำงานร่วมกันเป็นทีมในทีมควรที่จะกำหนดหรือวางแผนว่าในแต่ละวันและในสัปดาห์อะไรควรทำก่อนหลังเพื่อที่จะให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5 ขั้นตอนง่ายๆในการทำงานร่วมกัน

2. Talk to your entire organization
 1. ตั้งกลุ่มขององค์กรและกลุ่มย่อยเฉพาะทีม โดยที่หัวหน้างานสามาถเพิ่มสมาชิกเข้ามาในกลุ่มได้
 2. ปักหมุดโพสต์ที่แสดงให้เห็นว่าอะไรควรหรือไม่ควรทำบน Workplace
 3. ใช้ฟีเจอร์ Mark as important เพื่อที่ข้อความจะได้เข้าถึงทุกคนในองค์กร
 4. แชร์ข้อความผ่าน Live Video เพื่อทุกคนในองค์กรทราบถึงข่าวสาร
 5. เริ่มทำงานด้วยกันโดย
  1. Integrate ไฟล์จาก Google Drive/ Onedrive ลงบนกลุ่มใน Workplace
  2. แนะนำให้สมาชิกในกลุ่มโพสต์แผนงานของตัวเองในแต่ละวัน


การรักษาวัฒนธรรมองค์กร

การทำงานจากที่บ้านอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับพนักงานเนื่องจากไม่ได้พบปะเห็นหน้าเพื่อนร่วมงาน การสื่อสารจากบริษัท, หัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงานจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่จะทำให้ทุกคนในองค์กรได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและครบถ้วน

การสร้างกลุ่มเปิดเพื่อเป็นแหล่งในการอัพเดทข่าวสาร และ คำแนะนำในการปฎิบัติตัวช่วงวิกฤตเพื่อที่ทุกคนในองค์กรจะได้รับข่าวสารที่ถูกต้องและ Mark post as important เพื่อที่จะมั่นใจว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลเดียวกัน ในการอัพเดทข่าวควรใช้แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากภาครัฐบาล, WHO องค์กรอนามัยโลก

เราสามารถย้ายการประชุมมาเป็นการประชุมออนไลน์และนัดประชุมบ่อยขึ้นในการติดตามผลการทำงาน นอกเหนือจากนั้นยังสามารถสร้างกลุ่มเปิดในหัวข้อ Covid-19 เพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็น หรือ ข้องสัย ความกังวลของพนักงาน

ท้ายที่สุดจัด TGIF ของเดือนหรืออาทิตย์นั้นๆบน Workplace ผ่านทาง Live Video แสดงความคิดเห็น แชร์ข้อมูลล่าสุด และตอบคำถามของพนักงานผ่านการไลฟ์สด

ในฐานะพาร์ทเนอร์ของ Workplace from Facebook. GoPomelo อยากที่จะให้ทุกคนยังคงสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เราจึงเสนอการ implement ผ่านทางระบบออนไลน์ให้กับองค์กรในทุกๆขนาด ติดต่อเราเพื่อที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมในการติดตั้งเครื่องมือสื่อสารสำหรับองค์กรที่จะทำให้การเริ่มต้นการทำงานจากที่บ้านมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

Expedite your Workplace Implementation today!