Google ประกาศฟีเจอร์ใหม่บน Google Maps Platform เพื่อสนับสนุนการกำหนดเส้นทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำไปสู่ความยั่งยืนมากขึ้น

Google ประกาศฟีเจอร์ใหม่บน Google Maps Platform เพื่อสนับสนุนการกำหนดเส้นทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำไปสู่ความยั่งยืนมากขึ้น

Google ประกาศฟีเจอร์ใหม่บน Google Maps Platform เพื่อสนับสนุนการกำหนดเส้นทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำไปสู่ความยั่งยืนมากขึ้น


ปัจจุบันมีการรณรงค์มากมายทั่วโลก ที่ส่งเสริมให้ผู้คนเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเพื่อที่จะสร้างผลกระทบในเชิงบวกให้แก่สิ่งแวดล้อมส่งผลไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต

 

Eco-Friendly_Routes_-_Blog_Post_Images_-_1.max-2500x2500_nlFtVd4

Google เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยาวนานและยั่งยืน เมื่อไม่นานมานี้ Google ได้มีการอัปเดตรูปแบบการกำหนดเส้นทางใหม่บน Google Maps Platform เพื่อให้สามารถประมาณปริมาณการใช้เชื้อเพลิงหรือพลังงานได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้ตอบโจทย์การกำหนดเส้นทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น หรือเรียกสั้น ๆ ว่า Eco-friendly routing ซึ่งทาง Google ได้ทำการประมาณการว่าฟีเจอร์ Eco-friendly routing นั้นสามารถช่วยป้องกันการปล่อยคาร์บอนสู่โลกของเรามากกว่าหนึ่งล้านตันต่อปี

Eco-friendly routing เป็นฟีเจอร์ใหม่จาก Routes API ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงหรือพลังงานของคุณ ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถช่วยลดเวลาการขนส่งและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ขับขี่ได้มากขึ้นอีกด้วย

ด้วยข้อมูลเชิงลึกจาก US Department of Energy’s National Renewable Energy Laboratory และ European Environment Agency ทำให้ Google สามารถคำนวณการใช้เชื้อเพลิงและพลังงาน รวมถึงการปล่อย CO2 โดยการใช้ปัจจัยต่าง ๆ เช่น:

  • ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงหรือพลังงานโดยเฉลี่ยโดยพิจารณาจากยานพาหนะที่เป็นตัวแทนของภูมิภาคต่าง ๆ ตามประเภทเครื่องยนต์ (เบนซินหรือแก๊ส ดีเซล ไฮบริด หรือไฟฟ้า)
  • ความชันของเนินเขาบนเส้นทางที่คุณใช้
  • รูปแบบการจราจรทั้งแบบเคลื่อนไหวและไม่เคลื่อนไหว
  • ประเภทของถนน (เช่น ถนนในท้องถิ่นหรือทางหลวง)

Routes API จะทำการคำนวณเส้นทางที่มีการใช้เชื้อเพลิงหรือพลังงานต่ำที่สุด ซึ่งเป็นเส้นทางที่ประหยัดพลังงาน API จะให้ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างแต่ละเส้นทางเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่ดีที่สุดสำหรับผู้ขับขี่


Sources: https://cloud.google.com/blog/products/maps-platform/navigate-more-sustainably-and-optimize-fuel-savings-eco-friendly-routing