GoPomelo ได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญการให้บริการ (Services) ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในโปรแกรม Google Cloud Partner Advantage

GoPomelo ได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญการให้บริการ (Services) ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในโปรแกรม Google Cloud Partner Advantage

GoPomelo ได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญการให้บริการ (Services) ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในโปรแกรม Google Cloud Partner Advantage

Data Analytics

ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา GoPomelo ได้รับใบรับรองความเชี่ยวชาญจาก Google กว่า 3 ด้าน ได้แก่ Work Transformation, Infrastructure และ Application Development และเป็นอีกครั้งที่ทาง GoPomelo รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับใบรับรองความเชี่ยวชาญการให้บริการ (Services) ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ใน โปรแกรม Google Cloud Partner Advantage

ใบรับรองความเชี่ยวชาญนี้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของทางเราในการให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Consultation) การออกแบบเชิงเทคนิค (Technical Design) รวมไปถึงการดำเนินการจัดทำระบบ (Implementation)ให้กับลูกค้าที่ต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

GoPomelo ในฐานะ Google Cloud พรีเมียร์พาร์ทเนอร์ เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้องค์กรต่างๆได้ใช้ประโยชน์จาก Google Cloud ได้อย่างเต็มรูปแบบ ทางทีมวิศวกรของเราที่ได้รับการรับรองจาก Google พร้อมที่จะส่งมอบประสบการณ์การใช้งานโซลูชันที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ให้กับองค์กรต่างๆทั่วทั้ง APAC

เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์การสร้าง Cloud Transformation Journey ที่มีคุณภาพสูงสุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจโดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้มีคุณภาพมากขึ้น ทาง GoPomelo ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการยอมรับในความสำเร็จในการให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมและเร่งการเติบโตขององค์กรคุณไปพร้อมกันกับเรา! #GoCloudwithGoPomelo.

 

เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ Google partner directory