logo.png
Ë
 

Parichar Teo

นับตั้งแต่เปิดตัว Workplace ในปี 2016 ความตั้งใจหลักคือการมอบเครื่องมือให้กับพนักงานทุกคนเพื่อให้พวกเขาทำงานได้เร็วขึ้น เชื่อมโยงผู้คนไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในสำนักงานใหญ่ หรือ หน้าร้านค้าต่างๆ และความร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีม

Read More