Google Maps Platform: 7 บทเรียนจากผู้นำด้าน Location Intelligence

Google Maps Platform: 7 บทเรียนจากผู้นำด้าน Location Intelligence

7 บทเรียนจากผู้นำด้าน Location Intelligence

Google Maps

1. แนวคิดเชิง board และ เชิงกลยุทธ์คือกุญแจสำคัญ

บริษัทควรมุ่งมั่นที่จะคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆภายในองค์กรโดยใช้ประโยชน์จากจัดทำแผนที่และข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ตัวอย่างเช่น ใช้ประโยชน์จากการตลาดทางภูมิศาสตร์ หรือ Geomarketing (การสร้างประสบการณ์ให้กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ) ร่วมกับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านซัพพลายเชน

2. สร้างความแตกต่างให้กับคุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้าด้วยโมเดลธุรกิจดิจิทัลแบบใหม่

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อทั่วโลก บริษัทหลายแห่งจึงเริ่มวางรากฐานสำหรับการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลให้ลงลึกมากขึ้น และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้น บริษัททั้งหลายควรให้ความสำคัญของการใช้ location intelligence เพื่อยกระดับการสื่อสารแบบดิจิตอลกับลูกค้า

3. พิสูจน์ว่าข้อมูลเชิงพื้นที่ (Geospatial data) มีส่วนช่วยได้

ใช้เครื่องมือที่หลากหลายเพื่อนำมาวัดผลลัพธ์การทำงานของ Location Intelligence ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีเริ่มตั้งแต่การติดตามผล ROI การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับตัวชี้วัด และการรวบรวมผลการวิจัยของลูกค้า

4. ใช้ประโยชน์จากการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

บริษัทควรสร้างวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อใช้ขับเคลื่อนธุรกิจ กล่าวคือข้อมูลทางภูมิศาสตร์ควรจะถูกนำมารวบรวมและใช้ประโยชน์ร่วมกับข้อมูลอื่นๆด้วย ซึ่งวิธีนี้ช่วยให้ให้บริษัทสามารกสร้าง Use Case การใช้งานลึกมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น use case การใช้งานที่จะเชื่อมโยงข้อมูลเชิงพื้นที่กับโปรไฟล์และประวัติการซื้อของลูกค้าเข้าด้วยกัน เพื่อมอบข้อเสนอที่เหมาะสมกับลูกแต่ในแต่ละรายโดยเฉพาะ

5. การเป็นพาร์ทเนอร์ชิพของ Location intelligence ควรได้รับการพิจารนาโดยถี่ถ้วนและรอบครอบ

พาร์ทเนอร์ชิพควรทำงานร่วมกับบริษัทที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปรับใช้แพลตฟอร์ม Location Intelligence ความร่วมมือเหล่านี้ควรพิจารณาโดยคำนึงถึงความถูกต้องของข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ต้นทุน ROIที่คาดหวัง ความใหม่ของข้อมูล และความเข้ากันได้ของแพลตฟอร์มกับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่มีอยู่

6. การปกป้องข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

ในปัจจุบัน ลูกค้าให้ความสำคัญ กับข้อมูลส่วนตัวของพวกเขาที่อาจถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวและข้อมูลการเดินทาง ข้อกังวลเหล่านี้ต้องได้รับการชี้แจงจากบริษัทต่างๆ เพื่อทำให้แน่ใจว่าจะรักษาความไว้วางใจและปกป้องข้อมูลทั้งหมดของลูกค้า

7. การปูพื้นฐานให้ดีที่สุดตั้งแต่เริ่มแรกของแอปพลิเคชัน

บริษัทจำนวนหนึ่งได้ใช้งาน Location Intelligence ได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการใช้แผนที่รูปภาพ  Geocoding และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางภูมิศาสตร์ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นความต้องการหลักของลูกค้าเสมอ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่บริษัทต่างๆ จะต้องใช้งานให้ถูกวิธี


Read more: BCG Unlocking Value with Location Intelligence