Move your physical and virtual servers to Google Cloud

Move your physical and virtual servers to Google Cloud

ถึงเวลาแล้วที่จะย้ายเครื่อง Server ของคุณไปที่ Google Cloud โกโพเมโล ในฐานะพรีเมียร์พาร์ทเนอร์กับ Google ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมนาที่ Google ออฟฟิศ กรุงเทพมหานคร ในวันที่  9 พฤษภาคม 2560 เพื่อพูดคุยกันในเรื่อง การย้าย Physical และ Virtual Server ไปที่ Cloud, ประโยชน์ที่ได้รับ เช่น ไม่มีค่าล่วงหน้า และราคาที่สมเหตุสมผล และหัวข้ออื่นๆ  บรรยายโดยทีมงานผู้ที่ผ่าน Google Cloud […]

เปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับ G Suite เรากำลังจะจัดงาน GCG customer meetup สำหรับลูกค้าคนพิเศษในครั้งแรกของปี 2017 ที่บริษัท GoPomelo ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เพื่อรวมกลุ่มลูกค้าคนพิเศษของเรา เพื่อมาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและอัพเดดเทคโนโลยีไปด้วยกัน โดยเราจะมีพูดคุยกันในเรื่อง App Maker, Cloud Search, Team Drive, Vault for G Suite และ Security […]