re:Work แนวทางจาก Google ในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

google-rework

มาทำความรู้จ้กกับ re:Work กัน

re:Work เป็น website ที่ Google ได้ทำการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และกระบวนการที่สำคัญที่จะเป็นแนวทางในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับที่ทำงานและทีมงานของคุณให้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยทำการแบ่งไว้ 5 หัวข้อด้วยกันประกอบไปด้วย

 1. Goal Setting การตั้งเป้าหมายองค์กร
  การตั้งเป้าหมายนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ทุก ๆคนในองค์กรรับรู้เป้าหมายและมุ่งมั่นให้ถึงเป้าหมายไปในแนวทางเดียวกัน ในหัวข้อนี้จะแนะนำวิธีการตั้งเป้าหมาย วิธีการสื่อสารในองค์กร และ การช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จ
 2. Hiring วิธีการเลือกบุคคลากรที่เหมาะสมเพื่อมาร่วมงาน
  การคัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมกับงานเพื่อมาร่วมงานในองค์กรถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้รวดเร็ว ในหัวข้อนี้จะแนะนำวิธการคัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมผ่าน job descriptions และวิธีในการสัมภาษณ์ และกระบวนการอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
 3. Managers หัวหน้าทีม
  ไม่ว่าจะเป็นผู้จ้ดการแผนก หรือผู้จัดการทีม ตำแหน่งนี้ถือว่าสำคัญมากเพราะจะเป็นคนที่ช่วยผลักดันการทำงานของทีมให้เกิดประสิทธิภาพและต้องรับผิดชอบทีมงานที่อยู่ในการดูแล ดังนั้นเราจึงต้องรู้ว่าการจะบริหารทีมและ การพัฒนาทีมงานต้องทำอย่างไร
 4. People Analytics การวิเคราะห์ทีมงาน
  โดยการรู้จักประเมินและวิเคราะห์บุคลากรจะช่วยให้องค์กรทราบว่าต้องพัฒนาขีดความสามารถให้กับบุคลากรไปในทิศทางใด เพื่อให้ถูกต้องและเหมาะสมซึ่งจะส่งผลมายังองค์กรให้ขยายขีดความสามารถและทำให้เกิดการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. Unbiasing ความยุติธรรม
  Google เองเคยใช้เวลานานหลายปีในการพยายามทำความเข้าใจในหลาย ๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็น กระบวนการตัดสินใจที่ถูกต้องในการทำงาน, วิธีการที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้อยู่อย่างยั่งยืนได้อย่างไร และวิธีการที่แต่ละคนจะสามารถควบคุมสติอารมณ์ในสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันได้อย่างไร สิ่งเหล่านี้เองได้นำพา Google ไปสู่บริษัทระดับโลก

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือแนวทางหลัก ทุกท่านสามารถที่จะเข้าไปดูตัวอย่างที่น่าสนใจในแต่ละหัวข้อที่ Google ได้รวบรวมไว้ให้ได้จาก g.co/rework

ติดต่อเราได้ที่: www.gopomelo.com

 

Natthapong Rermcharoen
I have a strong passion for learning and sharing my knowledge about Cloud and Google Solutions to others who are interested in this field. Since working in Information Technology such as IT Support, System Engineer, IT Trainer and IT Manager for several years, I have obtained standard certificates from well-known organisations, namely Google Certified Trainer, Google Certified Administrator, Google Certified Deployment Specialist, ITIL V3. Certified, MCSE, MCDBA and MCT. According to my qualifications and my experience background, I hope it will be useful for people who require enhancing their ideas for business achievement.