บริหารจัดการ Mobile ง่าย ๆ ด้วย Google’s Enterprise mobility management (EMM) solution

EMM ธุรกิจทุกวันนี้หนีไม่พ้นที่จะต้องใช้ไอทีเข้าไปมีส่วนในการทำงานแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือพนักงานมักจะมีอุปกรณ์ส่วนตัวเพิ่มเติมเข้ามาใช้งานด้วย นอกเหนือจากคอมพิวเตอร์ที่บริษัทเตรียมไว้ให้ ตัวอย่างเช่น มี notebook ส่วนตัว แต่ว่าก็อยากจะนำมาใช้ทำงานในที่ทำงานด้วยเพราะรู้สึกว่าคล่องตัวกว่า หรือ อยากใช้มือถือในการ check email หรือใช้ apps ต่าง ๆ โดย Concept นี้จะเรียกว่า BYOD (Bring your own device) ซึ่งบางทีอาจจะมีการใช้งาน apps ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ เพราะปัจจุบันมือถือทำอะไรได้หลายอย่างมากจนแทบจะแทนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะได้อยู่แล้วแต่การจะห้ามหรือบังคับไม่ให้พนักงานใช้อุปกรณ์เหล่านั้นคงเป็นเรื่องที่ยาก และอาจไม่เป็นผลดีต่อบริษัทเพราะปัจจุบันแนวโน้มการทำงานได้เปลี่ยนไปจากเดิมมาก ผู้คนหันมาใช้มือถือกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการทำงาน หรือส่วนตัว ผสมผสานกันเต็มไปหมด ในด้านบริษัทเองก็มีความกังวลในหลาย ๆ เรื่อง เช่น

  • ความปลอดภัยของข้อมูลในบริษัทว่าจะรั่วไหลหรือไม่
  • จะควบคุมมือถือที่อนุญาตให้พนักงานใช้ในการทำงานได้อย่างไร
  • จะบริหารจัดการอย่างไร
  • ถ้ามือถือพนักงานหายจะทำอย่างไร

ที่ Google เชื่อว่าการให้อิสระในการทำงานกับพนักงานจะทำให้ผลผลิตของบริษัทมีเพิ่มมากขึ้นและทำให้พนักงานมีความสุขกับการทำงาน ดังนั้น สำหรับใครที่ใช้ Google Apps for Work นั้น ในเบื้องต้นสามารถที่จะบริหารจัดการอุปกรณ์มือถือได้จาก solution ที่เรือกว่า Mobile Device Management แต่ถ้าสำหรับองค์กรใดที่ต้องการจะวางแผนการใช้งานอย่างเป็นระบบเพื่อครอบคลุมในทุกด้านของการใช้งานซึ่ง Google เรียกว่า Google’s enterprise mobility management (EMM) solution. Michael Wacha Jersey ซึ่งบริการต่าง ๆ นั้นจะประกอบไปด้วย

  • Mobile Assessment Report
  • Mobile Kickoff Workshop
  • Implementation Plan
  • Deploying Google’s EMM
  • Managed Devices Inventory
  • Device Lifecycle Plan

โดยบริการนี้จะถูกให้บริการผ่าน Google Partner ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่จะคอยให้คำแนะนำและร่วมวางแผนช่วยทำเรื่อง Strategy,

Natthapong Rermcharoen
ชื่นชอบศึกษาและติดตามเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Cloud และ Google Solutions เคยทำงานในตำแหน่ง IT Support, System Engineer, IT Trainer และ IT Manager อีกทั้งการสอบผ่านมาตรฐานขององค์กรระดับโลก อาทิ Google Certified Trainer, Google Certified Administrator, Google Certified Deployment Specialist, ITIL V3. Certified, MCSA, MCSE, MCDBA และ MCT ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์และความรู้ที่ผมได้ทำการถ่ายทอดไปนั้น จะช่วยทำให้ทุกท่านสามารถนำไปต่อยอดและปรับใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดครับ

I have a strong passion for learning and sharing my knowledge about Cloud and Google Solutions to others who are interested in this field. Since working in Information Technology such as IT Support, System Engineer, IT Trainer and IT Manager for several years, I have obtained standard certificates from well-known organisations, namely Google Certified Trainer, Google Certified Administrator, Google Certified Deployment Specialist, ITIL V3. Certified, MCSE, MCDBA and MCT. According to my qualifications and my experience background, I hope it will be useful for people who require enhancing their ideas for business achievement.