5 ไอเดียในการใช้ Cloud กับธุรกิจค้าปลีก

Cover- 5 Ideas for using cloud in Retail

การดำเนินธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบันต้องก้าวให้ทันคู่แข่งขันและเข้าถึงความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด การเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดและก้าวล้ำเหนือคู่แข่ง ซึ่ง Cloud Solutions คือคำตอบในวันนี้ เดี๋ยวเราไปดูไอเดียกันว่าสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างไรกันบ้าง

 

1. ระบบการสั่งซื้อสินค้าแบบอัติโนมัติที่พร้อมรองรับกำลังซื้อมหาศาล

ปัจจุบันช่องทางในการซื้อขายออนไลน์มีส่วนสำคัญมากในการทำธุรกิจเพราะแนวโน้มของลูกค้าในปัจจุบันนิยมหันไปซื้อสินค้าทางออนไลน์มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน ดังนั้นการทำระบบเพื่อให้รองรับปริมาณผุ้ใช้เป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งบริษัทสามารถสร้างระบบการสั่งซื้อสินค้าแบบอัติโนมัติโดยเปิดช่องทางให้ลูกค้ารับรู้ทุกการเคลื่อนไหวของการสั่งซื้อผ่าน web และ mobile application  ที่สร้างอยู่บนแพลตฟอร์มของ Google App Engine ที่พร้อมรองรับกำลังการสั่งซื้อแบบมหาศาลได้แบบสบาย ๆ

 

2. แสดงภาพแผนที่เปรียบเทียบข้อมูลเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน

ในการแข่งขันทางธุรกิจทุกวันนี้ต้องมองรอบด้าน ดังนั้นการพัฒนาช่องทางเพื่อการค้าขายกับลูกค้าเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น การมีข้อมูลภาพที่ตั้งของสาขาของคู่แข่ง่รวมถึงสาขาของเราด้วยและปริมาณลูกค้าที่ใช้บริการก็เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อที่จะนำมาประเมินสถานะการเพิ่มจำนวนสาขา ในพื้นที่ทำเลทองให้ทันท่วงที เครื่องมือที่ช่วยในส่วนนี้ได้ก็คือ Google Maps APIs ที่จะทำการดึงข้อมูลแลทำการผูกกับแผนที่เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งแสดงรายงานเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนในการดำเนินธุรกิจ

MapApis


3. การออกแบบและนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดให้รวดเร็ว

การที่จะให้ผลงานของบริษัทออกสู่ตลาดได้โดยเร็วส่วนหนึ่งคือการทำงานที่สอดประสานของทีมงานในแต่ละฝ่าย เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปได้อย่างราบลื่น โดย G Suite คือชุดเครื่องมือที่จะช่วยให้ทีมงานสามารถติดต่อสื่อสารและประชุมเพื่อสรุปข้อมูลกันได้ในทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ หรือจะช่วยกันระดมความคิดแก้ไขข้อมูลเพื่อหาข้อสรุปไปพร้อมกันเพื่อให้งานเสร็จได้โดยไว

G Suite Portfolio_Small 2

4. สร้างกลุ่ม Social Community สำหรับลูกค้า

การรักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่เป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นการสร้างกลุ่ม Social Community สำหรับลูกค้านั้นมีประโยชน์อย่างมากเพื่อช่วยในการแจ้งข่าวประกาศ หรือ โปรโมรชั่น ต่าง ๆ ให้กับลูกค้าได้รับรู้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถสร้างกลุ่มได้จากเครื่องมือ Google+ ซึ่งอยู่ในชุด G Suite

Google+

 


5. การนำข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าจากหลายแหล่งเพื่อมาประกอบการตัดสินใจ

ธุรกิจค้าปลีกจำเป็นต้องปรับตัวให้ได้เร็วและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสิ่งที่สำคัญนั้นคือมีข้อมูลของลูกค้าในหลายมิติ และ จะต้องนำข้อมูลเหล่านั้นมากลั่นกรองเพื่อที่จะได้ออกโปรโมรชั่นหรือสินค้าตัวใหม่ที่โดนใจลูกค้า ซึ่งเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนงานด้านนี้คือ Google BigQuery และ Google Prediction API

Google Big Query

 

 

จากตัวอย่างเป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้น เพราะ Google Cloud ยังมีบริการแยกย่อยที่สามารถเลือกนำไปใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจอีกมาก ไม่ว่าจะเป็นส่วนของ G Suite ซึ่งเป็นกลุ่ม Intelligence Apps ที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือจะเป็น Google Cloud Platform ที่มีการยอมรับถึงประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการนำไปใช้งานจากบริษัทระดับโลกมากมาย

 

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญเราได้ที่: GoPomelo

GoPomelo Cloud Store: store.gopomelo.com

Telephone: 02-650-7572

Email: info@gopomelo.com

www.gopomelo.com

Natthapong Rermcharoen
I have a strong passion for learning and sharing my knowledge about Cloud and Google Solutions to others who are interested in this field. Since working in Information Technology such as IT Support, System Engineer, IT Trainer and IT Manager for several years, I have obtained standard certificates from well-known organisations, namely Google Certified Trainer, Google Certified Administrator, Google Certified Deployment Specialist, ITIL V3. Certified, MCSE, MCDBA and MCT. According to my qualifications and my experience background, I hope it will be useful for people who require enhancing their ideas for business achievement.