Google ใจดี๊ดี เปิด Google Classroom ให้ทุกคนใช้ฟรี

Google ใจดี๊ดี เปิด Google Classroom ให้ทุกคนใช้ฟรี

เทคโนโลยีช่วยอำนวยความสะดวกให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่และทุกเวลา ในปัจจุบันผู้เรียนมีทางเลือกในการเรียนรู้มากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องนั่งแต่ในห้องเรียนอีกต่อไป และครูผู้สอนก็ไม่ต้องสอนในห้องเรียนผ่านกระดานดำที่เราคุ้นเคยกันมาแต่อดีตอีกต่อไป เมื่อประมาณเดือนสิงหาคม 2014 Google ได้ออกเครื่องมือให้ใช้ฟรีที่ชื่อ Google Classroom ซึ่งช่วยในการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างครูและนักเรียน ให้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครูสามารถสร้าง Class เรียน, มอบหมายงาน, ติดตามงาน, ให้คะแนน และแสดงความคิดเห็นได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงแต่ว่าในช่วงแรกเปิดให้ใช้กับผู้ที่มีบัญชี G Suite for Education (ชื่อเดิม Google Apps for Education) ซึ่งส่วนมากผู้ที่มีบัญชีเหล่านี้จะจำกัดอยู่ในโรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย เท่านั้น […]