Big Data & Machine Learning on Google Cloud Event, Singapore

Serverless with Google Cloud Event (Thailand)

For the English version, please scroll down โกโพเมโล ในฐานะพรีเมียร์พาร์ทเนอร์กับ Google ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาที่ Google ออฟฟิศ กรุงเทพมหานคร ในวันที่  20 มิถุนายน 2560 เพื่อสนทนาและชมการสาธิตในหัวข้อ Google Cloud Launcher สร้าง และ จัดการระบบสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ภายในไม่กี่คลิ๊ก ระบบปฏิบัติการ (Ubuntu, Debian, CentOS, Red Hat, […]

GoPomelo ร่วมงานเปิดตัว Google Cloud Platform แห่งแรกใน Southeast Asia

Google Cloud Platform (GCP) ที่แรกใน Southeast Asia เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วโดยตั้งอยู่ที่สิงคโปร์ในชื่อ asia-southeast1 ซึ่งถ้านับในภูมิภาคเอเซียก็จะเป็นแห่งที่ 3 ซึ่ง Google ให้สัญญาว่าจะทำการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีทีสุด ซึ่งที่ผ่านมาใน Southeast Asia นั้น GCP ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าที่ใช้บริการอย่างต่อเนื่องแค่เฉพาะสิงคโปร์ประเทศเดียวมีการเติบโตในปีทีแล้วเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยทีเดียว และจากผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานแสดงให้เห็นว่าค่า latency ลดลงมากถึง 51-98% สำหรับลูกค้าที่อยู่ใน สิงคโปร์, จาการ์ต้า, กัวลาลัมเปอร์ และ กรุงเทพ […]

Move your Server with Google Cloud (Thailand)

For the English version, please scroll down โกโพเมโล ในฐานะพรีเมียร์พาร์ทเนอร์กับ Google ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาที่ Google ออฟฟิศ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เพื่อสนทนาและชมการสาธิตในหัวข้อ Google Cloud Launcher สร้าง และ จัดการระบบสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ภายในไม่กี่คลิ๊ก ระบบปฏิบัติการ (Ubuntu, Debian, CentOS, Red […]

Big Data & Machine Learning on Google Cloud Event (Bangkok, Thailand)

Big Data & Machine Learning on Google Cloud For the English version, please scroll down โกโพเมโล ในฐานะพรีเมียร์พาร์ทเนอร์กับ Google ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาที่ Google ออฟฟิศ กรุงเทพมหานคร ในวันที่  23 พฤษภาคม 2560 เพื่อพูดคุยกันในหัวข้อ วิวัฒนาการของ Big Data and […]

Move your physical and virtual servers to Google Cloud

ถึงเวลาแล้วที่จะย้ายเครื่อง Server ของคุณไปที่ Google Cloud โกโพเมโล ในฐานะพรีเมียร์พาร์ทเนอร์กับ Google ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมนาที่ Google ออฟฟิศ กรุงเทพมหานคร ในวันที่  9 พฤษภาคม 2560 เพื่อพูดคุยกันในเรื่อง การย้าย Physical และ Virtual Server ไปที่ Cloud, ประโยชน์ที่ได้รับ เช่น ไม่มีค่าล่วงหน้า และราคาที่สมเหตุสมผล และหัวข้ออื่นๆ  บรรยายโดยทีมงานผู้ที่ผ่าน Google Cloud […]

Big Data & Machine Learning on Google Cloud Event (Bangkok, Thailand)

For the English version, please scroll down โกโพเมโล ในฐานะพรีเมียร์พาร์ทเนอร์กับ Google ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาที่ Google ออฟฟิศ กรุงเทพมหานคร ในวันที่  23 พฤษภาคม 2560 เพื่อพูดคุยกันในหัวข้อ วิวัฒนาการของ Big Data and Machine Learning เรื่องราวความสำเร็จของ Google Cloud ทำความรู้จัก Google Cloud […]