Google ใจดี๊ดี เปิด Google Classroom ให้ทุกคนใช้ฟรี

Google ใจดี๊ดี เปิด Google Classroom ให้ทุกคนใช้ฟรี

เทคโนโลยีช่วยอำนวยความสะดวกให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่และทุกเวลา ในปัจจุบันผู้เรียนมีทางเลือกในการเรียนรู้มากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องนั่งแต่ในห้องเรียนอีกต่อไป และครูผู้สอนก็ไม่ต้องสอนในห้องเรียนผ่านกระดานดำที่เราคุ้นเคยกันมาแต่อดีตอีกต่อไป เมื่อประมาณเดือนสิงหาคม 2014 Google ได้ออกเครื่องมือให้ใช้ฟรีที่ชื่อ Google Classroom ซึ่งช่วยในการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างครูและนักเรียน ให้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครูสามารถสร้าง Class เรียน, มอบหมายงาน, ติดตามงาน, ให้คะแนน และแสดงความคิดเห็นได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงแต่ว่าในช่วงแรกเปิดให้ใช้กับผู้ที่มีบัญชี G Suite for Education (ชื่อเดิม Google Apps for Education) ซึ่งส่วนมากผู้ที่มีบัญชีเหล่านี้จะจำกัดอยู่ในโรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย เท่านั้น […]

Google Classroom ให้บริการทุกคนได้ใช้งานแล้ว

ปัจจุบันการเรียนรู้ไม่ได้ยึดติดกับห้องเรียนอีกต่อไป การเรียนรู้สามารถเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาซึ่งเทคโนโลยีดี ๆ ในทุกวันนี้คือส่วนผลักดันให้ทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้และเพิ่มศักยภาพกันได้สะดวกขึ้น Google ได้เล็งเห็นสิ่งเหล่านี้จึงได้ออกเครื่องมือที่ชื่อ Google Classroom เพื่อให้ครูสามารถสร้างชั้นเรียนสเหมือนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ โดยแต่ก่อนนั้นการใช้งานอาจจะมีข้อจำกัดตรงที่ผู้สอนหรือผู้เรียนจำเป็นต้องมี Account ที่เป็น G Suite for Education ด้วยกัน (ชื่อเดิม Google Apps for Educaiton) แต่ปัจจุบันข้อจำกัดนั้นได้หมดไปแล้ว โดยผู้ที่ใช้ Gmail ส่วนบุคคลก็สามารถเข้าร่วมชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมเรียนในคลาสด้วยกันได้   ซึ่งวิธีการง่ายนิดเดียวเพียงแค่ให้ผู้ดูแลระบบหรือที่เรียกว่า Admin ของ […]