GoPomelo สามารถย้ายองค์กรของคุณในบน Cloud…FREE!

 

ธุรกิจสมัยนี้มีข้อจำกัดในการเงินเกี่ยวกับสัญญาการบำรุงรักษาซอฟแวร์ บ่อยครั้งจ่ายเกินที่จำเป็นให้ผู้ให้บริการ ที่แย่กว่านั้นก็คือธุรกิจต่างๆไม่สามารถเพิ่มหรือเร่งการทำงานร่วมกันที่ทางเทคโนโลยีใหม่ๆเช่น ทำงานบนมือถือและเราสามารถให้ได้ อะไรที่เคยใช้ได้ดีตอนนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้ว Google สามารถ ให้ธุรกิจยังอยู่ต่อได้ด้วยไม่ต้องใช้สัญญาการบำรุงรักษา ประหยัดเงินและให้อุปกรณ์ใหม่ๆที่ต้องการ สามารถให้คุณเริ่มได้ทันที ไม่ต้องรอจนกว่าสัญญาที่มีอยู่หมดอายุ คุณจะได้รับใบอนุญาต google apps for work สำหรับช่วงเวลาที่เหลือจากสัญญาเก่าฟรี และสัญญา 1 ปีหลังจากสัญญาเก่าหมด

Google จะจ่ายค่าบริการใช้งานของคุณอย่างเช่น การย้ายและสร้างรายชื่ออีเมล์ Google และ Hangout และ PBX Integration กับ Google โดยจะจ่ายค่าบริการ การใช้งานนี้มูลค่ารวมกว่า 50% ของค่าใช้จ่ายในใบอนุญาต

โดย GoPomelo มีทีมงานที่ได้ผ่านการรับรองแล้วมากกว่า 75 ประกาศนียบัตร GoPomelo ได้ติดตั้ง Google Apps และ Drive for Work สำหรับธุรกิจที่มีผู้ใช้งานตั้งแต่ 5 ผู้ใช้ ถึง 5000+ เป็นที่เรียบร้อย ลูกค้าของเรา อาธิเช่น ธนาคาร TISCO , ไทยสมุทรประกันชีวิต, ธนาคาร EXIM, โรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง, ไทยประกันชีวิต, และ ตราศรแดง หรือที่เรารู้จักในนาม East-West Seed

 

Scott Haslehurst
Scott is the CFO of GoPomelo and Head of GoPomelo X. His project team works exclusively in cloud application development. Scott explores cloud technology and the new opportunities it brings. As an agile coach at GoPomelo he is often found deep in post-it notes and burn-down charts!