What is Cloud Vision API?

GoPomelo สามารถย้ายองค์กรของคุณในบน Cloud...FREE!

  ธุรกิจสมัยนี้มีข้อจำกัดในการเงินเกี่ยวกับสัญญาการบำรุงรักษาซอฟแวร์ บ่อยครั้งจ่ายเกินที่จำเป็นให้ผู้ให้บริการ ที่แย่กว่านั้นก็คือธุรกิจต่างๆไม่สามารถเพิ่มหรือเร่งการทำงานร่วมกันที่ทางเทคโนโลยีใหม่ๆเช่น ทำงานบนมือถือและเราสามารถให้ได้ อะไรที่เคยใช้ได้ดีตอนนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้ว Google สามารถ ให้ธุรกิจยังอยู่ต่อได้ด้วยไม่ต้องใช้สัญญาการบำรุงรักษา ประหยัดเงินและให้อุปกรณ์ใหม่ๆที่ต้องการ สามารถให้คุณเริ่มได้ทันที ไม่ต้องรอจนกว่าสัญญาที่มีอยู่หมดอายุ คุณจะได้รับใบอนุญาต google apps for work สำหรับช่วงเวลาที่เหลือจากสัญญาเก่าฟรี และสัญญา 1 ปีหลังจากสัญญาเก่าหมด Google จะจ่ายค่าบริการใช้งานของคุณอย่างเช่น การย้ายและสร้างรายชื่ออีเมล์ Google และ Hangout และ PBX […]

ถึงเวลาแล้วที่เมืองไทยจะขึ้นบน Cloud

คุณอาจเห็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Cloud มากมายในทุกวันนี้ บทความสั้นนี้จะสรุปเกี่ยวกับระบบ Cloud และประโยชน์ต่างๆ ของ Cloud ข้อดีของ Cloud คือคุณสามารถใช้งาน Drive, Docs, Chat และ video Hangouts ใน real time ได้ คุณสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลของคุณได้จากหลากหลายอุปกรณ์ คุณอาจจะสงสัยว่าใช้ cloud แล้วข้อมูลของคุณจะไม่ปลอดภัย แต่จริงๆแล้ว Cloud มีระบบความปลอดภัยสูง ไม่ต้องเก็บข้อมูลสำคัญๆ ไว้ที่บ้านหรือที่ทำงาน […]